blog_5

 

 

Op 1 februari 2019 is de Vlaamse verbeteringspremie opgegaan in de overkoepelende renovatiepremie.
Tot 31 mei 2019 was een overgangsperiode van kracht die verbouwers toeliet om voor geplande verbouwingswerken nog een verbeteringspremie aan te vragen.
Sinds 1 juni 2019 kan u bij het agentschap Wonen-Vlaanderen nog terecht voor de overkoepelende renovatiepremie, of voor de aanpassingspremie.