Aanvraagvoorwaarden

  • Uw woning is ouder dan 10 jaar
  • Uw woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt
  • De uitgevoerde werken (omvorming, renovatie, verbetering, herstelling of onderhoud, met uitzondering van reiniging) worden rechtstreeks aan u, de eindgebruiker (bv. eigenaar, vruchtgebruiker, huurder, …) gefactureerd
  • De levering en de plaatsing van de materialen moeten wel door dezelfde aannemer gebeuren
  • Doe-het-zelvers krijgen geen verlaagd btw-tarief op de aankoop van hun materiaal
  • Afbraak en wederopbouw van een woning (externe website) wordt niet beschouwd als renovatie. Voor die sloop en nieuwbouw geldt het btw-tarief van 21%.
  • Enkel in een aantal steden geldt het tarief van 6% op voorwaarde dat de afbraak en wederopbouw in één handeling gebeurt en de nieuwbouw hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. In Vlaanderen geldt dat tarief voor de steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.
    Als u buiten die steden wilt slopen én heropbouwen, kunt u vanaf 1 maart 2019 onder bepaalde voorwaarden de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse Belastingdienst (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Verklaring aan de aannemer dat u aan de voorwaarden voldoet. Wij laten u het desbetreffende formulier invullen na voltooiing van de werken.

Premiebedrag

Verlaagd btw-tarief van 6 %.